شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1387
شیشه‌ی دارو و درمان
نوشته شده توسط داود در ساعت 03:11

خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد

منجی عالم، پناه بی‌پناهان خواهد آمد

غم مخور ای فاطمه! ای بانوی پهلو شکسته!

مهدی‌ات با شیشه‌ی دارو و درمان خواهد آمد